Created with Sketch. N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. image/svg+xml Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Általános tanácsaink a szerződéskötéshez:

Mindenképpen ajánlatos a bérleti szerződés szabályos írásba foglalása, ennek elmaradása esetén ugyanis egy későbbi perben a bizonyítás jelentős nehézségekbe ütközhet.

Javasoljuk a hosszabb, határozott időre történő bérleti szerződés megkötését. Ennek előnye a határozatlan idejűhöz képest, hogy az időtartam lejártával automatikusan megszűnik. Ez esetben a kiköltözést megtagadó bérlő birtokháborítást követ el. A határozatlan időtartam esetében viszont a felmondás jogszerűsége vitatható. A felmondó levél szabályos kézbesítése sem egyszerű feladat, ha annak átvételét a bérlő megtagadja. A bérlő kilakoltatása kellemetlen procedúra, amely hosszabb időbe is telhet.

Gyakori, hogy a bérbeadó a szerződés közjegyzői okiratba foglalásával próbálja biztosítani a bérlemény jövőbeni gyors kiürítésének sikerét. A bérlővel egy fedél alatt élő kiskorú esetében a kilakoltatás a kiskorú megfelelő elhelyezéséig további késedelmet szenved.

A bérleti szerződés aláírásakor magyarországon szokásosan kéthavi kaució kerül kikötésre, vagyis kéthavi lakbérnek megfelelő összeget kell előre kifizetni. Javasolt rögzíteni a szerződésben, hogy a kaució összege nem lakható le. A kaució nem arra szolgál, hogy a szerződés megszűnésekor fedezze az utolsó hónapokban esedékes bérleti díjat, hanem a bérleményben esetlegesen keletkező károk megjavítására illetve a fennmaradó tartozásokra fordítandó.


Aki bérbe adja a lakását, annak akár az ingatlan teljes állagromlásával is számolnia kell. A bérleti díjakból származó jövedelmünk megállapításánál a jövőbeni felújítás illetve speciális rendeltetés esetében az eredeti állapot helyreállításának költségeivel is célszerű előzetesen kalkulálni. Ugyanígy számoljunk az új bérlő megtalálásának kieső idejének bevételkiesésével.


A bérlő személyének kiválasztásánál illetőleg a bérlemény rendeltetésének jóváhagyásánál az előzőeket célszerű szem előtt tartani. Néhány rendeltetés például irodánál csak a bérlemény jelentős változtatásával valósítható meg. Ilyen esetben célszerű rendezni, hogy mi a sorsa az értéknövelő beruházásoknak a bérlet megszűnésekor. Előfordulhat, hogy a bérbeadó lehetőséget biztosít a beruházások értékének lelakására, de az is kiköthető, hogy a bérlő a szerződés megszűnésekor az eredeti állapotot állítsa helyre.

A bérlemény és a bútorok, járólapok, nyílászárók, gépek, csaptelepek, zárak, redőnyök állapotát időnként - átadás előtt mindenképpen - nem árt ellenőrizni, az éves karbantartásokat, például gázkészülékek felülvizsgálatát elvégezni, ennek lehetőségét, a bérlő előzetes értesítésének kikötése mellett érdemes a szerződésben is rögzíteni. Előrelátóan azt szintén rögzítsük a fenti és a további problémák esetén melyik félnek mik a költségviselési kötelezettségük. Hasznos ugyanakkor ha felvesszük a kapcsolatot több mesteremberrel, hogy vészhelyzet esetén ne túlárazottan végezzék el nekünk az azonnal megoldandó feladatot. Beköltözés előtt lehetőség szerint fotózzuk le a berendezési tárgyakat és az óraállásokat.

A bérbeadók jelentős része igyekszik az infláció hatását kivédeni oly módon, hogy a bérleti díj összegét pl. euróban állapítja meg. Amennyiben viszont forint alapú az elszámolás, úgy érdemes kikötni a szerződésben az évente esedékes inflációs korrekció lehetőségét.

Az elmaradt közüzemi díjak behajtásánál egyik út lehet a bérbeadó védelmében, amennyiben a szerződéskötéskor a szolgáltatónál eljárunk a számlafizető módosítása iránt. Ebben az esetben viszont folyamatos kontroll kell, nemfizetés miatt például kábelszolgáltatói kikapcsolás után a visszakapcsoltatás még a tulajdonosnak is csak a számlafizetői tartozás kiegyenlítése után lehetséges. Sok közül egy másik lehetséges út amikor minden hónapban kinullázzuk a lakást, azaz a bérbeadó kiszámolja a fogyasztásokat az aktuális tarifák szerinti óraállás alapján, a bérleti díjjal együtt beszedi bérlőjétől, majd saját maga rendezi a szolgáltatók felé.



Sikeres bérbeadást kíván,



Az alberlet.hu